Kinh tế tuần hoàn: Trọng tâm là quản lý chất thải hiệu quả

Sự phát triển kinh tế cùng với sự gia tăng nhanh chóng của dân số đã và đang dẫn đến nhiều tác động lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung đều đang phải đối mặt với thử thách vừa phải phát triển kinh tế xã hội, vừa phải giảm khai thác hiệu quả tài nguyên sơ cấp và thứ cấp.

Chúng ta hiện đang sống trong nền kinh tế tuyến tính khi các tài nguyên chỉ di chuyển theo một chiều, nghĩa là một sản phẩm được sản xuất từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, sau đó được bán ra thị trường, được tiêu thụ và cuối cùng bị loại thải ra ngoài môi trường.

Mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải và giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *