THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ

ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC (TOR)

 

Tên dự án:           “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Địa điểm:             Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị

Thời gian:           Tháng 7-9/2021

Nhà tài trợ:          Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

  1. THÔNG TIN CHUNG

Hiện nay, tại Việt Nam, giáo dục và thực hành lối sống bền vững còn nhiều hạn chế, trong đó nội dung này chưa được giảng dạy như một môn học chính thức và có thời lượng thực hành tại hệ thống các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Chương trình “Tìm kiếm trường học bền vững trên phạm vi toàn cầu” là sáng kiến do UN Environment đề xuất, nhằm hỗ trợ cho các nước trong quá trình thực hiện giáo dục lối sống bền vững, nhằm giải quyết được các vấn đề cụ thể của các quốc gia trong lĩnh vực này. Đối với Việt Nam, UN Environment là đối tác uy tín lâu năm và đã có nhiều hoạt động tài trợ, đóng góp tích cực trong công cuộc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời gian qua.

Với sự hỗ trợ của UN Environment, phi Dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” sẽ thực hiện những hoạt động cụ thể tại một số trường tiểu học và trung học cở sở trên toàn quốc, thu hút sự quan tâm từ các cơ quan Chính phủ, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trong các trường trường học và các đối tượng khác, cũng như các đối tác khu vực và quốc tế có liên quan. Những hoạt động của phi Dự án giúp hỗ trợ trang bị kiến thức và hướng dẫn thực hành lối sống bền vững phù hợp với đối tượng học sinh tại Việt Nam, phù hợp với nhu cầu bức thiết của nước ta trong việc cần thực thi nhiều hành động hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

  1. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

– Tìm kiếm 03 tư vấn thực hiện đánh giá, đo lường mức giảm phát thải CO2 tập trung vào rác thải thực phẩm; giảm thiểu rác nhựa; giảm thiểu giấy.

  • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Viện CLCSTN&MT sẽ phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá, đo lường mức giảm phát thải CO2 tập trung vào rác thải thực phẩm; giảm thiểu rác nhựa; giảm thiểu giấy. Từ đó định tính cũng như định lượng được việc giảm phát thải CO2 tại từng trường tham gia phi Dự án.

  1. YÊU CẦU VỀ BẰNG CẤP
  • 01 Trưởng nhóm có Bằng Thạc sĩ về Môi trường/ Khoa học hoặc tương đương.
  • 02 Chuyên gia hỗ trợ có Bằng Cử nhân về Môi trường hoặc tương đương.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm với Trưởng nhóm và 05 năm kinh nghiệm cho các chuyên gia khác trong lĩnh vực môi trường
  • Có kinh nghiệm làm chuyên gia cho các dự án trong và ngoài nước liên quan.
  • Thông thạo viết báo cáo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *