THÔNG BÁO
GỬI TẶNG ÁO VÀ TÀI LIỆU VỀ SỐNG XANH CHO CÁC TRƯỜNG THAM GIA PHI DỰ ÁN “GIÁO DỤC LỐI SỐNG BỀN VỮNG CHO HỌC SINH VIỆT NAM”

Trong khuôn khổ Phi Dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” (phi Dự án) được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện trong các năm 2020-2021, với sự hỗ trợ của Cơ quan Môi trường Liên hợp quốc (UN Environment).

Viện CLCSTN&MT đã tổ chức “Hưởng ứng ngày trái đất và phát động trường học Xanh”, sự kiện diễn ra trong ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Qua đó, các giáo viên, học sinh của 05 trường tham gia Phi Dự án đã được hướng dẫn thực hiện đăng ký cam kết sống Xanh qua website: https://greenschool.oneplanet.vn

Hiện nay đã có hàng trăm đơn cam kết từ các phụ huynh, học sinh, giao viên, cũng như người dân quanh các trường tham gia phi Dự án đăng ký cam kết trên.

Nhằm thay lời tri ân về sự hợp tác của các trường, cũng như sự tham gia tích cực của toàn thể giáo viên, học sinh trong thời gian triển khai Dự án. Phi Dự án đã gửi tặng tổng cộng 500 áo đồng phục Green School (áo có cổ và cổ tròn); 500 bộ tài liệu 03 module bài giảng về lối sống xanh bền vững; và 1000 bộ tài liệu đào tạo liên quan đến thử thách sinh thái cho học sinh 05 trường tham gia phi Dự án.