THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ

ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC (TOR)

Tên dự án:           “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Địa điểm:             Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị

Thời gian:           Tháng 3-5/2021

Nhà tài trợ:          Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

  1. THÔNG TIN CHUNG

Hiện nay, tại Việt Nam, giáo dục và thực hành lối sống bền vững còn nhiều hạn chế, trong đó nội dung này chưa được giảng dạy như một môn học chính thức và có thời lượng thực hành tại hệ thống các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Chương trình “Tìm kiếm trường học bền vững trên phạm vi toàn cầu” là sáng kiến do UN Environment đề xuất, nhằm hỗ trợ cho các nước trong quá trình thực hiện giáo dục lối sống bền vững, nhằm giải quyết được các vấn đề cụ thể của các quốc gia trong lĩnh vực này. Đối với Việt Nam, UN Environment là đối tác uy tín lâu năm và đã có nhiều hoạt động tài trợ, đóng góp tích cực trong công cuộc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời gian qua.

Với sự hỗ trợ của UN Environment, phi Dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” sẽ thực hiện những hoạt động cụ thể tại một số trường tiểu học và trung học cở sở trên toàn quốc, thu hút sự quan tâm từ các cơ quan Chính phủ, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trong các trường trường học và các đối tượng khác, cũng như các đối tác khu vực và quốc tế có liên quan. Những hoạt động của phi Dự án giúp hỗ trợ trang bị kiến thức và hướng dẫn thực hành lối sống bền vững phù hợp với đối tượng học sinh tại Việt Nam, phù hợp với nhu cầu bức thiết của nước ta trong việc cần thực thi nhiều hành động hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

  1. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

– Tìm kiếm 02 tư vấn Đánh giá và hỗ trợ xây dựng kế hoạch đề xuất của các trường. Từ đó lựa chọn ra 05 trường phù hợp tham gia phi Dự án.

  • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Viện CLCSTN&MT sẽ phối hợp với các chuyên gia Đánh giá và hỗ trợ xây dựng kế hoạch đề xuất của các trường. Kế hoạch của các trường sẽ bao gồm những thông tin chính (i) Thông tin trường học và người đầu mối; (ii) Giới thiệu chung về trường học; (iii) Dự thảo kế hoạch hoạt động tại các trường.

  1. YÊU CẦU VỀ BẰNG CẤP
  • Bằng Thạc sĩ về Môi trường/Chính sách/Khoa học hoặc tương đương.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường/khoa học/chính sách
  • Có kinh nghiệm làm chuyên gia cho các dự án trong và ngoài nước liên quan.
  • Thông thạo viết báo cáo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *