ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tên dự án:           “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Địa điểm:             Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị

Thời gian:           Tháng 2-4/2021

Nhà tài trợ:          Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

  1. THÔNG TIN CHUNG

Hiện nay, tại Việt Nam, giáo dục và thực hành lối sống bền vững còn nhiều hạn chế, trong đó nội dung này chưa được giảng dạy như một môn học chính thức và có thời lượng thực hành tại hệ thống các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Chương trình “Tìm kiếm trường học bền vững trên phạm vi toàn cầu” là sáng kiến do UN Environment đề xuất, nhằm hỗ trợ cho các nước trong quá trình thực hiện giáo dục lối sống bền vững, nhằm giải quyết được các vấn đề cụ thể của các quốc gia trong lĩnh vực này. Đối với Việt Nam, UN Environment là đối tác uy tín lâu năm và đã có nhiều hoạt động tài trợ, đóng góp tích cực trong công cuộc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời gian qua.

Với sự hỗ trợ của UN Environment, phi Dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” sẽ thực hiện những hoạt động cụ thể tại một số trường tiểu học và trung học cở sở trên toàn quốc, thu hút sự quan tâm từ các cơ quan Chính phủ, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trong các trường trường học và các đối tượng khác, cũng như các đối tác khu vực và quốc tế có liên quan. Những hoạt động của phi Dự án giúp hỗ trợ trang bị kiến thức và hướng dẫn thực hành lối sống bền vững phù hợp với đối tượng học sinh tại Việt Nam, phù hợp với nhu cầu bức thiết của nước ta trong việc cần thực thi nhiều hành động hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

  1. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

– Tìm kiếm 02 chuyên gia xây dựng chuỗi bài giảng về: khái niệm sống bền vững, cách tiếp cận mới, vật liệu thân thiện môi trường nhằm Đào tạo nguồn cho giáo viên và cán bộ tại trường học

  • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Dựa trên 03 module tài liệu đào tạo: i) Module 1: Chiến lược xây dựng trường học bền vững; (ii) Module 2: Cách xây dựng và triển khai kế hoạch hành động hướng tới lối sống bền vững cho trường học; (iii) Module 3: Xây dựng dự thảo mô hình trường học bền vững. Viện CLCSTN&MT sẽ phối hợp với các chuyên gia xây dựng chương trình và đào tạo cho các giáo viên và cán bộ tại trường học.

YÊU CẦU VỀ BẰNG CẤP

  • Bằng Thạc sĩ về Môi trường/Giáo dục/ Khoa học hoặc tương đương.
  • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường/khoa học/giáo dục
  • Có kinh nghiệm làm chuyên gia cho các dự án trong và ngoài nước liên quan.
  • Thông thạo viết báo cáo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *